خدمات درمانی و جراحی

انواع هموروئید
هموروئید درجه 1 : از مخرج خارج نمی شود و تنها علامتش دفع خون قرمز می باشد.
هموروئید درجه 2 : از مخرج خارج می شود ولی خود به خود جا می رود.
هموروئید درجه 3 : از مخرج خارج می شود ولی خود به خود جا نمی رود بلکه با دست جا می رود.
هموروئید درجه 4 : همیشه در خارج مخرج است و جا نمی رود.
شقاق : flssur سبب دفع دردناک متناوب و گاهی خونریزی می شود. در موارد حاد و باآب گرم و ملین درمان می شود ولی در موارد مزمن و عود شونده عمل جراحی اسفتکتروتومی بدون دست زدن به زخم به روش استاندارد و یا لیزر و به طور سرپایی ضرورت دارد.
فیستول : دفع طولانی مدت چرک از یک سوراخ در اطراف مخرج است و تنها درمان آن جراحی لیزری یا استاندارد و به صورت سرپایی است.
سینوس پیلوئیدال(کیست مویی) : دفع طولانی مدت چرک از روی استخوان خاجی است و تنها درمان آن جراحی استاندارد یا لیزری وبه صورت سرپایی است و زخم حاصل بازگذاشته می شود.

روش های درمانی :

درمانی داروئی : درجه 1و2 با افزودن فیبر غذایی و ملین و پرهیز از زور زدن طی 5 - 4 روز درمان می شود
جراحی : برای نوع درجه 3و4 و با روش استاندارد یا لیزری انجام می شود

بیماری ها

تهران، سعادت آباد، میدان کاج، ابتدای سرو شرقی، مجتمع پایدار، طبقه چهارم، واحد 406
021 - 22361071 - 2